• Arquitectura
  per la convivència

Habitatge Col·lectiu

Una alternativa real per a facilitar l’accés a l’habitatge a totes les persones i famílies.

Som Professionals

Un gran equip d’experts a disposició dels col·lectius per fer realitat els seus projectes d’habitatge.

Serveis Integrals

Tots els serveis necessaris per a donar cobertura en cada una de les fases del projecte.

Qui som

Som professionals amb una amplia experiència en la gestió de cooperatives d'habitatge que ens hem agrupat en aquesta cooperativa de serveis per transmetre i posar en valor els nostres coneixements.

Arquitectura per la convivència SCCL, inscrita en el Registre de Cooperatives de Barcelona amb el numero 15104, som una cooperativa de serveis que tenim com objectiu fer realitat l’habitatge col·lectiu mitjançant un acompanyament tècnic i humà integral.

Donem suport als grups i col·lectius en l’àmbit econòmic i financer, el de les relacions, el jurídic, el comptable, fiscal, arquitectònic, construcció sostenible i l'hàbitat sa.

Ha estat impulsada per la Fundació Habitat 8 Impuls.

Com ho fem

Organitzem els grups

Organitzem els grups

Organitzem els grups dels futurs veïns i veïnes que comparteixen un mateix estil de vida i busquen un mateix tipus d’habitatge en una zona determinada.

 1. Entrevista personalitzada
 2. Anàlisi social i financer
 3. Proposta de participació a un grup

Cerquem el terreny o edifici

Cerquem el terreny o edifici a rehabilitar segons la voluntat de les persones sòcies, procurant que encaixi al màxim en el seus desitjos i necessitats.

 1. Administració Pública
 2. Fundacions i entitats privades
 3. Privats

Anàlisi i proposta

Tenim en compte els criteris funcionals, tècnics, financers, paisatgístics, demogràfics, socioculturals, ambientals, d'accessibilitat, estètics, de manteniment i de salut.

 1. Estudi biogeológic i geopatic del terreny
 2. Normativa
 3. Proposta inicial constructiva
  • Distribució privada
  • Elements comuns
  • Materials a emprar
 4. Costos

Planificació

Treballem conjuntament amb les persones sòcies de cada comunitat en el desenvolupament del projecte generant els espais privats personalitzats i els col·lectius.

 1. Elaborem les característiques dels habitatges per tal d’adaptar-los als gustos i necessitats de cada unitat familiar.
 2. Ajustem les peticions col·lectives a les possibilitats dels espais.
  • Zones comuns
  • Espais compartits
  • Espais d’us comunitari
  • Espais públics

Costos i finançament

 1. Elaboració del pla de viabilitat econòmica.
 2. Aprovació del pla econòmic per les persones sòcies de la promoció.
 3. Per a garantir la viabilitat de les operacions, fem scorings previs que certifiquen la capacitat de compra de les persones sòcies.
 4. Treballem per a obtenir el millor finançament, tant per a la promoció com per a les persones sòcies.
 5. Informem de manera regular dels costos derivats de la promoció. D’aquesta manera, garantim la transparència del model que reforcem amb auditories externes anuals i els interventors propis de la cooperativa.

Construcció

Tenint en compte els requeriments de l’obra i d’acord amb els socis del projecte, ens encarreguem de cercar el constructor més adient per a dur-la a terme. I en fem tot el seguiment per tal de garantir que s’assoleixen els objectius marcats.

Valors

Construint comunitat

Co-treball

Empoderament

Nou model convivència